John FRANCOME

John FRANCOME Vnit řní dráha PROLOG 5. listopadu 2001 Malcolm Priest si krátil čekání sledováním ohňostroj ů z vrcholu kopce. P řipadalo mu to jako p řim ěř ená činnost. Dnes ve čer má na prací i jiné v ěci než lenošení. Tahle myšlenka ho fascinovala. K naplánovaní vraždy a žhářství si nemohl najít lepší… Continue reading John FRANCOME